Progreso

Progreso. Imaxe do Partido da Terra
A Plataforma pola defensa de Corcoesto, ao igual que outros colectivos cuxo obxectivo é a defensa do patrimonio natural e o medio ambiente, recibe constantemente acusacións de opoñerse ao progreso.
Pero...que entendemos por progreso?
A empresa mineira promete un montón de postos de traballo na zona durante as labores de explotación. Digo un montón, porque as cifras bailan arriba e abaixo cunha facilidade pasmosa.
Aínda que o señor Feijóo, que parece funcionar como un delegado da empresa canadiense, falou no seu  momento de máis de mil postos de traballo, no proxecto fálase de 271. Pero en ningún momento se clarifica canto duraría cada un dos contratos. Se contrato 10 persoas este mes, outras 10 o mes que vén e outras 10 ao seguinte...estou contratando 30 persoas este trimestre? 
Nas nosas alegacións solicitamos un estudo pormenorizado dos postos de traballo reais que se crearían, especificando o tempo que corresponde a cada un. Esa alegación, como tantas outras, non foi merecedora dunha resposta por parte da compañía mineira nin por parte da Administración (tanto é o mimetismo entre ambas, que ás veces custa distinguir cal é cal!)
No proxecto dise tamén que se van realizar investimentos no capítulo de Acceso Xeral por valor de 1.686.179,04 euros. Estes investimentos son necesarios para a explotación pero non melloran a situación previa na zona, xa que se trata de desvíos de estradas, ríos... Son investimentos feitos para paliar a destrución que  van levar a cabo inicialmente, de modo que só ten un efecto reparador dos propios efectos negativos do inicio da actividade. Ningún dos investimentos previstos vai mellorar a dotación de infraestruturas da zona. 
Se o proxecto se pon en marcha, o que deixen cando marchen vaise parecer máis a un deserto de pedra que a nada que poidamos entender como progreso.
Cal é daquela o progreso ao que nos acusan de opoñernos? Os 17 millóns de toneladas métricas de residuos totais? A balsa de lodos tóxicos, coa súa ameaza permanente de accidente catastrófico? A destrución do solo e dos acuíferos que hai baixo el? O aumento exponencial dos niveis de arsénico no río Anllóns e na súa desembocadura?
Señores de Edgewater e da Consellaría: non queremos ese "progreso". Claro que nos opoñemos a el.
Queremos poder explotar os nosos recursos dunha maneira racional e sustentable. Queremos que as xeracións que veñen despois poidan seguir explotándoos. Queremos deixarlles esa herdanza, que recibimos das xeracións que nos precederon, e non unha herdanza de cianuro e arsénico. Non queremos deixarlles o futuro envelenado.

Comentarios

Publicacións populares deste blog