Mineira de Corcoesto non quere debate

Mineira de Corcoesto intenta coaccionar aos veciños pero ten medo a debater publicamente con nós sobre a mina de ouro.
Por que dicimos iso? Pois porque hai xa tres semanas que desde a Plataforma se enviou á empresa mineira un convite para realizar un debate público sobre “Mina si ou Mina non”, e ata o momento non tivemos resposta algunha. Ao mesmo tempo, Edgewater está a utilizar estratexias de dubidosa legalidade para a adquisición dos terreos necesarios para levar a cabo o proxecto mineiro.
A Plataforma remitiu a súa invitación á Empresa o pasado 12 de novembro. O envío realizouse por carta certificada á súa sede en Canduas (Cabana de Bergantiños), confirmándose a recepción, mediante chamada telefónica ao Xerente da Empresa ao día seguinte do envío. Seguimos agardando contestación da empresa mineira á súa invitación.
Semella que Mineira de Corcoesto síntese máis cómoda nas moquetas de San Caetano ou nos despachos dos Alcaldes dos Concellos afectados, que nun encontro público de debate, en igualdade de condicións, coa Plataforma, que defende os intereses da veciñanza, loitando contra a espoliación dos recursos naturais e a destrución do hábitat e do Medio Ambiente fronte aos intereses especulativos da empresa Edgewater, da que Mineira de Corcoesto fai parte.
Tendo en conta o tempo transcorrido, na Plataforma preguntámonos se a falta de resposta obedece ao desprezo que a Empresa Mineira sente pola xente de Corcoesto, ou ben se teñen medo ao devandito debate, pola pobreza do seu argumento e pola celebración nunha contorna neutral, que poida poñer en evidencia as súas carencias.
Froito do desprezo da mineira pola xente do lugar son os intentos intimidatorios que están a levar a cabo para facerse coa propiedade dos montes, coaccionando aos veciños con argumentos falsos para que estes cedan aos seus intereses especuladores. Os veciños xa saben que Mineira de Corcoesto se verá na obriga de expropiar no caso de que os lexítimos propietarios non vendan no prazo ou condicións que a empresa estime arbitrariamente, polo tanto non se precipitarán a malvender sen máis garantías que a percibir un 10% do seu valor na actualidade.
Tamén saben q só mediante a aprobación do proxecto por parte da Administración se verán obrigados a recibir aos compradores nas súas casas. Esa aprobación, a día de hoxe aínda non se produciu.
E desde a Plataforma seguiremos loitando para que non se produza.

Comentarios

Publicacións populares deste blog