Peche da nave da Mineira de CorcoestoNon, non é unha inocentada.
Edgewater ten que pechar de xeito inmediato o seu centro de traballo en Corcoesto, no que viña desenvolvendo labores relacionados con actividades extractivas mineiras, por carecer de licenza para o exercicio desta actividade.
A empresa canadense vén operando neste centro de traballo situado nunha antiga nave agrícola desde hai varios anos co consentimento do Alcalde de Cabana, que a sabendas de que carecía de licenza, nunca esixiu que se cumprise coa legalidade. 
Foi a raíz dunha denuncia presentada por persoas do lugar, na que solicitaron a reposición da legalidade e a imposición das sancións que procedesen, cando o Alcalde se viu obrigado a actuar de xeito inmediato, ordenando a suspensión da actividade nun prazo máximo de vinte e catro horas. Asemade tivo que darlle traslado da denuncia e do expediente tramitado á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística da Xunta de Galicia e proceder a incoar o expediente de reposición da legalidade previsto no regulamento de disciplina urbanística que desenvolve a lei do solo de Galicia.
O centro de traballo que agora se pecha, está situado en solo rústico de protección ordinaria, polo que o Concello non pode outorgar licenza municipal para actividades relacionadas coa explotación mineira ao tratarse dun uso, que segundo a lei do solo de Galicia, require de autorización autonómica. 
Consideramos ademais que as instalacións de almacenamento, oficinas e de laboratorio xeolóxico non son legalizables nin cumpren os requisitos para que se lle poida outorgar á empresa mineira licenza para o exercicio desas actividades.
Desde a Plataforma non imos consentir ningún trato de favor por parte das autoridades coa empresa mineira de Corcoesto. Acodiremos á fiscalía ante calquera indicio de prevaricación.
A empresa canadense semella especializada no incumprimento da normativa española en xeral, e da medioambiental en particular, ao que agora hai que sumar tamén, o exercicio da actividade mineira sen licenza.

Comentarios

 1. You do not have to invest hours at the health club or exert so much work
  and power in doing work out just to be in a position to tone your muscle tissues.


  Here is my blog ccems.pt

  ResponderEliminar
 2. This is awesome as these routines have been linked to backbone and
  back ache. Chiropractic Friendswood TX specializes in backbone and sports activities drugs.


  Review my web site: flex mini review

  ResponderEliminar

Publicar un comentario

Deixa aquí os teus datos para apoiar o manifesto.

Publicacións populares deste blog