A Xunta de Galicia sométese aos ditados de Mineira de Corcoesto

Río contaminado por vertidos dunha mina en Queenstown

A Xunta de Galicia sométese aos ditados de Mineira de Corcoesto E NON LLE VAI OBRIGAR A publicar en tempo real e en páxina web os parámetros de calidade das augas en tódolos puntos de vertido, tal e como pedía a D.X. de Conservación da Natureza.

A Plataforma de Corcoesto vén de ter acceso a un documento do expediente de tramitación do proxecto mineiro, no que o xerente da empresa, señor Lluis Boixet, manifesta a súa disconformidade cunha petición que se lle fixera desde a Dirección Xeral de Conservación da Natureza.
No documento, que ten rexistro de entrada do día 5 de novembro, o señor Boixet afirma que a empresa non quere acollerse a unha das condicións do informe emitido polo citado organismo, en concreto a esixencia de publicar en tempo real e en páxina web os parámetros de calidade das augas en tódolos puntos de vertido.
Ademais, na súa solicitude afirma o xerente da empresa mineira:
“La publicación en página web y en tiempo real de la calidad de aguas en los vertidos sólo se puede comprender si se pretende informar en tiempo real no ya a la Administración Pública, sino al público en general”
Con este documento, a empresa pon de manifesto a súa política de opacidade respecto aos vertidos que se poidan producir na explotación, política de opacidade que xa nos é familiar por ser a súa tónica habitual de funcionamento.
Pola nosa parte, entendemos que a negativa a ofrecer esa información non se xustifica, a menos que se pretenda ocultar ou maquillar os datos reais dos parámetros de vertido.
Queremos resaltar o feito de que na DIA emitida pola Consellería posteriormente a ese escrito, non se recolle ese requisito da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, senón que se establece que as medicións indicadas pola DXCN serán remitidas a Augas de Galicia mensualmente.
Deste xeito, a Consellería sométese aos ditados da empresa Mineira de Corcoesto,  renunciando así ao seu propio criterio inicial, e poñendo en cuestión a súa obriga de velar pola calidade das augas que son de todos nós, así como de aplicar o principio de cautela, tal e como se recolle na Directiva europea de augas.
Preguntámonos que é máis grave, se a evidente intención da empresa de ter a ocasión de manipular os datos dos vertidos, ou a subordinación da Xunta ás ordes da empresa mineira, en lugar de manter as condicións iniciais e velar polos intereses dos seus administrados. Esta subordinación bota serias dúbidas sobre a posible conivencia entre a empresa mineira e a Administración, dúbidas que unidas a outros indicios que se veñen dando desde a exposición pública deste proxecto, pensamos xustificarían unha investigación seria sobre este caso por parte da Fiscalía Anticorrupción.
No escrito engade tamén o xerente da empresa que
“No se tiene constancia de proyecto o actividad en Galicia al que se le haya exigido un condicionado similar, en el que se haga partícipe al público general, no técnico, de la supervisión técnica en tiempo real de la actividad”.
Entendemos que facer partícipe ao público en xeral dos datos dos vertidos dunha empresa destas características debería ser a tónica xeral, e congratulámonos de que a DXCN teña pensado nese exercicio de transparencia, malia telo descartado logo.
Descoñecemos se se esixe ou non noutros proxectos ou actividades, pero cremos que a petición inicial da DXCN é máis que razoable tratándose dun proxecto que vai utilizar 1.490 kg de cianuro de sodio diariamente, traballando nun solo con altísimos contidos en arsénico, e que se encontra a escasa distancia do LIC Río Anllóns (parte de Rede Natura), que, de haber algún vertido superior aos límites establecidos pola lexislación -límites xa de por si bastante flexibles- veríase indubidablemente en perigo.
Esiximos da Administración que dea unha explicación pública de por que se renuncia a someter a empresa ao exercicio de transparencia que se lle esixía nun inicio.

Comentarios

Publicacións populares deste blog

Algunhas Informacións de interese